Եղեգնուտի միջնակարգ դպրոց

Առաջին եռամսյակի հաշվետվություն

posted by eghegnut-armavir in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Առաջին եռամսյակի հաշվետվություն-ում

Բարձրագույն կրթություն չունեցող ուսուցիչների ցուցակ

posted by eghegnut-armavir in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Բարձրագույն կրթություն չունեցող ուսուցիչների ցուցակ-ում

Ֆինանսատնտեսական գործունեության ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումներ

posted by eghegnut-armavir in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Ֆինանսատնտեսական գործունեության ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումներ-ում

Նախահաշիվ

posted by eghegnut-armavir in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Նախահաշիվ-ում

Կառավարման խորհրդի արձանագրության քաղվածք

scan

posted by eghegnut-armavir in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Կառավարման խորհրդի արձանագրության քաղվածք-ում

Նախահաշվի կանխատեսում

Նախահաշվի կանխատեսում

posted by eghegnut-armavir in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Նախահաշվի կանխատեսում-ում

3-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

Շեղումներ

posted by eghegnut-armavir in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 3-րդ եռամսյակի հաշվետվություն-ում

3-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

Հոսքեր

posted by eghegnut-armavir in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 3-րդ եռամսյակի հաշվետվություն-ում

2018թ. Նախահաշվի կանխատեսում

2018թ. Նախահաշվի կանխատեսում

posted by eghegnut-armavir in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018թ. Նախահաշվի կանխատեսում-ում

2-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

scan1 scan2 scan3 scan4

posted by eghegnut-armavir in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն-ում